LiHcH Cable

  • LiHcH ekranizirani višežilni kontrolni kabel (LSZH)

    LiHcH ekranizirani višežilni kontrolni kabel (LSZH)

    Za signalne i upravljačke kablove u elektronici kompjuterskih sistema, elektronskoj upravljačkoj opremi, kancelarijskim mašinama ili procesnim upravljačkim jedinicama, koji zahtevaju niski kapacitet i zaštitu od elektromagnetnih smetnji (EMI) i elektromagnetnog zračenja (EMR) sa niskim zahtevom za nultu halogenost dima i otpornost na plamen.