Kabel za audio, kontrolu i instrumentaciju (višežilni, ekraniziran)