Kabel za kompjuter, instrumentaciju i medicinsku elektroniku